PROSCI & ADKAR

Prosci Certified Change Management Practitioner

Prosci & ADKAR

“The process, tools and techniques to manage the people side of change to achieve the required business results.”

Organisaties veranderen niet, Mensen wel!

Succesvol change management vraagt om een gestructureerd proces, waarin mensen worden (be)geleid om te veranderen. De Prosci methodiek is gedurende 20 jaar onderzoek bij meer dan 3400 organisaties ontwikkeld en uitgebouwd.  De research heeft patronen, overeenkomsten en verschillen in het doorvoeren van veranderingen blootgelegd. Op basis hiervan is een holistisch en gestructureerd veranderproces ontwikkeld. De details van het proces qua stappen en te gebruiken tools zijn schaalbaar naar de behoeften van de organisatie en de risico’s van de verandering. Het veranderproces wordt ondersteund met een scala van eenvoudig te gebruiken tools en voorbeeldproducten.

ADKAR

Het Prosci® ADKAR® Model is een van de meest gebruikte modellen in de wereld. Het model maakt duidelijk hoe mensen een individueel veranderproces doormaken. En organisaties veranderen niet, mensen wel.

PROSCI® 3-FASEN PROCES

Het Prosci® 3-fasen proces biedt een heldere structuur om veranderingen in de organisatie te plannen en door te voeren. Het proces wordt ondersteund door duidelijke en makkelijk te gebruiken tools.

  • Bedrijf:

    PROSCI

  • Change Manager:

    Marcel Chaudron

  • SHARE: